Steeds minder luide vliegtuigen

January 03, 2023

De nieuwe luchthaventarieven van Brussels Airport zijn vastgelegd voor de komende vijf jaar: de meest luide vliegtuigen betalen vanaf april 2023 tot 20 keer meer dan de meest stille, en in de tarieven wordt ook de uitstoot aan stikstofoxiden in rekening gebracht. Hiermee wil de luchthaven de luchtvaartmaatschappijen een nog grotere stimulans geven om modernere, stillere en minder vervuilende toestellen in te zetten op Brussels Airport. Sinds de invoering van een grotere milieucomponent in de tarieven in 2016 is het aandeel vluchten uitgevoerd door vliegtuigen in de luidste categorieën op Brussels Airport nu drie keer lager, het is gedaald naar het historisch lage niveau van 5% van het totale aantal vluchten.

Brussels Airport Company heft als luchthavenuitbater luchthaventarieven om de gereguleerde luchthavenactiviteiten te financieren en de passagiers een veilige en kwalitatief hoogwaardige service te kunnen bieden. De tarieven worden na overleg met de luchtvaartmaatschappijen en onder het toezicht van een onafhankelijke economische regulator vastgelegd voor een periode van vijf jaar. De nieuwe tarieven zijn nu vastgelegd voor de periode van 1 april 2023 tot en met 31 maart 2028.

Gezien de hoge inflatie en stijgende energieprijzen en de impact daarvan op de kostenbasis van de luchthaven, worden de tarieven geïndexeerd met gemiddeld 11%. Daarnaast is er ook een aanpassing van de tariefstructuur op basis van geluid en uitstoot.

Sinds 2016 betaalden de meest stille vliegtuigen al tot drie keer minder dan de meest luide toestellen op Brussels Airport. In de nieuwe tarieven is deze milieucomponent nu versterkt, waardoor de meest luide, vervuilende toestellen tot 20 keer meer betalen dan de meest stille, meest moderne toestellen. Daarnaast wordt voor het eerst ook NOx, een maatstaf voor het meten van de uitstoot van stikstofoxiden, in rekening genomen in de tarieven, wie minder NOx uitstoot, betaalt ook minder.

Met deze twee componenten in haar tarieven speelt Brussels Airport een voortrekkersrol in Europa om het gebruik van modernere, milieuvriendelijkere vliegtuigen, die minder geluid produceren en minder NOx uitstoten, nog sterker te stimuleren.

De vloot van toestellen die van en naar de luchthaven vliegt, is in de voorbije jaren al erg geëvolueerd, met meer moderne en dus stillere en minder vervuilende toestellen, en daar hebben de gedifferentieerde luchthaventarieven een rol in gespeeld.

Vliegtuigen worden onderverdeeld in acht geluidscategorieën. Het aandeel vluchten uitgevoerd door toestellen in de drie luidste categorieën is op Brussels Airport de voorbije jaren gedaald van 16% in 2016 naar slechts nog 5% in 2022. Daarnaast is het aandeel vluchten door vliegtuigen in de drie stilste categorieën toegenomen van 20% in 2016 naar 31% in 2022. Dat betekent dat vandaag bijna 1 op 3 vluchten al wordt uitgevoerd met de meest moderne toestellen. Met de nieuwe tarieven wil Brussels Airport de luchtvaartmaatschappijen een nog grotere stimulans geven om in te zetten op de verdere modernisering van hun vloot.